Historia
På 1600-talet var Visingsö en del av Per Brahe d.y. grevskap. I sin ungdom hade Per Brahe studerat vid undervistetet i Giessen och han hade även varit en del i Tyskland i samband med trettioåriga kriget. 1633 fick Per Brahe ärva grevskapet efter sin farbror Magnus Brahe och då lät han impoertera en del fruktträd från Tyskland som han planterade vid Visingsborgs slott på visingsö.

När Per Brahes slottsträdgård var färdigplanterad så innehöll den ca 2000 äppel-, päron-, plommon- och körsbärsträd. Per Brahe arbetade ihärdigt med att få sina undersåtar och arrendatorer till att plantera fruktträd runt sina egna hus. Han utsåg slottsvaktmästaren att se till att lära bönderna hur man odlade frukt. Även när han gjorde statsplanen för Gränna ritade han ut så pass stora tomter att var och en som bodde i Gränna skulle kunna ha en egen fruktträdgård.

Så tack vare Per Brahe hade bönderna på Visingsö en tämligen stor fruktproduktion som man på hösten seglade in till Jönköping och sålde. Under 1600- och 1700-talet gav skörden av den lilla frukttäppan runt huset större ekonomiskt utbyte än resten av gårdens produktion. På 1830-talet började staten plantera ek på det gamla slottsjordbruket och med ekplantorna kom även frostfjärilen, så under 1800-talet minskade fruktodlingens betydelse för bönderna. Under första och andra världskrigen ökade intresset för fruktodling igen. Flera bönder började plantera lite större arealer än den lilla täppan runt huset. Men sedan 1970-talet finns det bara två kvarvarande odlare av frukt på Visingsö och en i Gränna.
Av de sorter som Per Brahe planterade är följande kända:

- Poire Gros Certeau dète är ursprungligen en fransk päronsort, här i Sverige har den blivit känd som Gränna Rödpäron. Pomologen Olof Eneroth beskrev sorten 1877: "Få sorter ha blivit så berömd som denna. I ett och annat fall förtjänar den även deta rykte. Om dess värde som bordsfrukt torde meningarna vara delade. Garvsyran uppträder ofta nog stark under skalet och den tid, då den är som bäst för bordet, varar icke många dagar. Under kalla somrar blir den inte ens duglig till kokfrukt.

- Per Brahes bordsäpple. Medelstor eller stor frukt. Hoptryckt äggrund form. Köttet är svagt gröngult, medelgrovt, rätt löst, sötsyrligt med rätt god arom. Mognar i september eller i början av oktober. Kort hållbarhet. Gott höstäpple, även användbart till kokning.

- Per Brahes drängäpple. Av sorten finns ett träd kvar på södra delen av Visingsö. ett vackert rött äpple, som kan förvaras ett gott stycke in på vintern.

- Holländare. Plattrund form. Gulvitt, fast kött. Mognar i december och kan förvaras till mars-april.