Ett år i äppelodlingen

Året inleds med att äppelträden beskärs. Som verktyg används en tryckluftsdriven sekatör. Träden beskärs till en höjd av ca 2 meter för att kunna plockas utan stege.

April
Grenar och ris från beskärningen ligger kvar mellan raderna för att krossas med en grenkross. Kvar på marken ligger ett lager med flis som naturen snabbt bryter ner.

Maj-Juni
Träden blommar sort för sort, oftast med början under andra halvan av maj. Tid och längd på blomningen varierar beroende på vädret.

Juni-Augusti
Äppelkarten gallras efter blomningen. För att äpplena skall bli stora och välutvecklade lämnar man bara ett kart på varje blomklase.

På sommaren sker en mindre beskärning där grenar som skuggar äpplena tas bort. Mycket ljus ger vackrare och godare frukt.
Juni-Augusti
I slutet på augusti börjar de tidigaste sorterna skördas. Att veta när en äppelsort är mogen för skörd är inte alltid så lätt. Men tumreglerna är att när äpplena har fått rätt färg, kärnorna har börjat brunfärgats och att det smaken börjar kännas ”rätt”, då är det dags. Skörden fortsätter sort efter sort till och med oktober. Ett bra skördeår ger ett träd ca 20 kg.

Äpplena plockas för hand ett och ett. De läggs i en plockpåse som bärs på magen. Påsen rymmer ca 8 kg. När påsen är full öppnar plockaren försiktigt botten på påsen och tömmer ut äpplena i en 200 kilos låda, för vidare transport till lagret.

För att få bästa hållbarhet och kvalitet kyls äpplena ner till tre plusgrader.

Se video nedan på äppelplockning med
vår självgående arbetsplattform 

//bilder.visingsoapplen.com/#!album-15
Augusti-December
Sortering, packning och leverans sker allteftersom äpplena skördas

Varje sort sorteras efter kvalitet och storlek. För bästa kvalitet ska äpplet vara utan synliga skador och uppfylla vissa sortegenskaper som tex hur stor del av äpplet som är rödfärgat. Sortering i storlek sker efter äpplets diameter i sex klasser med hjälp av en sorteringsmaskin.

Packningen sker manuellt i tolvkiloslådor. Av lådorna ska sort, storlek, kvantitet, kvalitet samt äpplenas ursprung framgå. 
Äpplen av klass ett levereras ut till butiker av Rudenstams parti i Gisebo. Fråga efter Visingsö Äpplen i din butik!

Äpplen av sekunda kvalitet går till Grefve Pehrs fruktförädling för mustning med mera.