Savaq, kapillärt bevattningssystem för större planteringar

Savaq bevattning

Savaq

Savaq


 Nytt kapillärt bevattningssystem för större planteringar

Savaq är enklare och smartare än dagens befintliga produkter för bevattning av bäddar, rabatter, trädrader etc.

Snabbare och enklare att montera och       lägga

Lägre investeringskostnad

Ger lägre skötselkostad för dina planteringar

Praktisk konstruktion ger möjlighet att      lägga i  lutning upp till 30 grader

Till planteringar intill en husvägg kan takvattnet ledas till Savaq systemet

 

Klicka på bilderna till vänster för att få större bilder

Läs mer på Savaqs hemsida 

Ladda hem instruktionsbok i pdf 3 mb


Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Savaq passar utmärkt att koppla till dagvattensystemet och på så sätt både få vatten till planteringar och fördröja tillflödet till dagvattensystemet.

 Genom att lägga ett system med Savaq i en plantering eller gräsmatta som kopplas till dagvattnet är vattnet direkt ute i naturens kretslopp utan att belasta dagvattensystemet.

 Klicka på bilden till vänster för att få en större bild

Försäljning Sverige
Södra Sverige 
Janne Petersson
info@visingsoapplen.com
0708-402780 

Västra Sverige
Börje Ohlin
garden@molltorp.com
0505-30752

Stockholm och norra Sverige
Mats Karlstömer
agenten.nu@telia.com
08-51187610